ป้ายกำกับ: สิ่งกระตุ้น

นิสัยการกระทำ


ความประพฤติของผู้คนหมายถึงอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งกระตุ้น […]