ป้ายกำกับ: ปฏิบัติ

นิสัยการกระทำ


ความประพฤติของผู้คนหมายถึงอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งกระตุ้น […]