ป้ายกำกับ: ด้านสังคม

นิสัยการกระทำ


ความประพฤติของผู้คนหมายถึงอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งกระตุ้น […]